Coaching dla firm i coaching menedżerski

 

CO CHCECIE PAŃSTWO OSIĄGNĄĆ POPRZEZ COACHING?

   Coaching jest formą indywidualnego treningu i metodą wspierającą rozwój i samorealizację indywidualnego Klienta. Poprzez tę formę coaching pozwala na zmianę, bądź też polepszenie jakości życia zawodowego i prywatnego, w oparciu o predyspozycje, wyznawane wartości i dążenia, czyli specyficzne potrzeby każdego Klienta.

   Coaching można porównać do podróży w głąb siebie, wymagającej wkroczenia w wewnętrzny świat osoby, w celu odkrycia jej indywidualnych pragnień i marzeń. Podróż ta prowadzi do świadomego kształtowania swojego życia i znajdowania równowagi życiowej, w oparciu o budowanie i realizowanie swoich wymarzonych i pożądanych celów zarówno w życiu zawodowym i osobistym.

 Oferujemy Państwu:

- coaching dla firm, dzięki któremu wzrosną Państwa umiejętności nieodzowne w prowadzeniu efektywnego biznesu - w tym zarządzaniu potencjałem firmy.

- coaching dla menedżerów, który jest najskuteczniejszą metodą wprowadzenia oczekiwanych zmian
w życiu zawodowym i prywatnym menedżera; zwiększa wykorzystanie zdolności, wydajności, efektywności i wiedzy menedżera oraz podnosi jego poziom satysfakcji z pracy.

W zakres coachingu dla menedżerów wchodzi:

- executive coaching, który kierujemy do kadry zarządzającej średniego i wyższego szczebla - właściciele firm, menedżerowie, dyrektorzy i prezesi

- coaching menedżerski skupiony na osobie menedżera i jego zakresie obowiązków wynikających
z zajmowanego stanowiska.

Zapraszamy też Państwa na indywidualne szkolenia coaching’owe (coaching szkolenia) niezależnie od zajmowanego stanowiska pracy.