Jak zarządzać innowacyjnością z zastosowaniem Six Sigma

 

   Sukces współczesnej organizacji zależy od umiejętności innowacyjnego spełnienia oczekiwań klienta, która prowadzi do zbudowania przewagi konkurencyjnej. Dlatego też umiejętność tworzenia nowych oraz ciągła poprawa jakości oferowanych produktów jest krytycznym czynnikiem decydującym o sukcesie firmy. Z tego też powodu wierzymy, że innowacyjność oraz zdolność do rozwiązywania problemów biznesowych nie mogą być pozostawione przypadkowi.

   Poznanie i wdrożenie sprawdzonej metodyki (Lean Six Sigma) zarządzania innowacyjnością, która służy także do rozwiązywania problemów biznesowych, przybliży Ciebie i Twoją firmę do osiągnięcia sukcesu rynkowego, niezależnie od tego w jakiej branży działasz.

   Six Sigma jest najskuteczniejszą metodyką zarządzania organizacją, łączącą w sobie zalety zarządzania zmianą, zarządzania strategicznego, taktycznego i operacyjnego, która podnosi jakość produktów
i obniża koszty działania małych i największych firm.

  Szkolenie z zarządzania zmianą, przy użyciu narzędzi Six Sigma, daje gwarancję sukcesu!

   Lean Management (Lean) jest definiowany jako sposób zarządzania firmą, który zapewnia wytwarzanie produktów i usług w najszybszy i najtańszy sposób, poprzez eliminację zbędnych czynności  
i marnotrawstwa.


ZAPRASZAMY NA Studia Podyplomowe Six Sigma, Optymalizacja Procesów do
Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu!