21-03-2017

Jakub Lewandowski i Michał Hanuszek trenerami na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu

Nasi trenerzy, Jakub Lewandowski i Michał Hanuszek, zostali wpisani w poczet trenerów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Już niebawem na Uniwersytecie rusza szkolenie "Akademia Biznesu Polska - Chiny". Jest to 10-dniowe szkolenie, mające na celu zaprojektowanie i zaplanowanie swojego biznesu („Start-up”) w Chinach, w oparciu o wiedzę i doświadczenie najlepszych ekspertów w dziedzinie współpracy z rynkami azjatyckimi. W trakcie zajęć praktycznych słuchacze zdobywają kompetencje, związane z prowadzeniem europejskiego biznesu w Chinach. Ponadto uczestnicy szkolenia zdobywają wiedzę na temat chińskiej kultury biznesu i jej specyfice, a także najskuteczniejszych metod negocjacji z chińskimi partnerami.

Program szkolenia prezentuje się następująco:

1.Wprowadzenie do kultury biznesu chińskiego na podstawie praktycznych ćwiczeń:
- negocjacje handlowe, a zwyczaje kulturowe w Chinach i Azji;
- hierarchia i godność osobista;
- przywitanie i przedstawianie się;
- strój;
- negocjacje;
- podejmowanie gości;
- wręczanie upominków;

2. Potencjał rynku chińskiego na podstawie wiedzy ekspertów i przedsiębiorców rynków chińskich i azjatyckich.

3. Język chiński jako wartość dodana w relacjach biznesowych UE- CHINY i Azja – warsztaty z językiem chińskim:
- podstawowe rodzaje symboli, części składowe;
- podstawy prawidłowej artykulacji tonów;
- kontekst historyczno-ekonomiczny;
- podstawowe zwroty w biznesie;
- kontekst kulturalny, a język chiński;
- złota zasada tworzenia zdań;
- metody zadawania pytań.

4. Podstawowe zagadnienia import – eksport w UE – CHINY i AZJA:
- import – export , podstawowe dane;
- transport towarów do Chin i Azji;
- zagadnienia prawne , celno – skarbowe;
- poszukiwanie dostawców;
- procedury założenia firmy w Chinach i krajach azjatyckich.

 

Terminy zjazdów:

28-30.03.

4-6.04.

19-20.04.

26-27.04.

Plan dnia szkoleniowego:

9.00-10.30

10.40-12.10

12.10-12.40 – przerwa 30 min.

12.40-14.10

14.20-15.50