standardy wizualizacyjne

 

   Pasja   G.D.T   specjalizuje   się   w   zakresie  tworzenia  ksiąg  standardów wizualizacyjnych i merchandisingowych dla detalu jak i dla producentów.

   Zajmuje się przygotowaniem profesjonalnych ksiąg zasad w formie podręcznika, zawierającego wszystkie wytyczne dotyczące aranżacji, nawigacji, strefowania i komunikacji wizualnej. Umożliwia to samodzielne wdrażanie poszczególnych zasad przez naszych Klientów oraz ułatwia powtórzenie tych samych działań w kolejnych powstających obiektach.