oceny pracownicze

 

   Oceny pracownicze są doskonałym instrumentem polityki motywacji, ale umożliwiają również diagnozę potencjału rozwojowego pracownika. Systematyczne przeprowadzanie ocen pracowniczych wpływa na wzrost wydajności pracy, poprawę jej jakości oraz usprawnia organizację w firmie.

   Ze względów społecznych ocena niewątpliwie zaspokaja potrzebę własnej oceny u pracowników, kształtuje postawy oraz wpływa na utożsamianie się pracowników z organizacją.