Fris

FRIS to nowe narzędzie rozwojowe, które trafnie określa i opisuje Twój naturalny sposób myślenia oraz działania. Pokazuje jak najlepiej wykorzystać naturalne predyspozycje - w pracy, w relacjach, w rozwoju osobistym.

Model FRIS opiera się o 4 perspektywny poznawcze FAKTY-RELACJE-IDEE-STRUKTURY. Wyjaśniają one jakim relacjom nadajesz największy priorytet, szczególnie w nowych sytuacjach.

FRIS     

Perspektywa Faktów - jest to szybka ocena faktów ze względu na przydatność do osiągnięcia konkretnego celu. Bazuje na sprawnym rozpoznawaniu związków przyczynowo-skutkowych.

FRIS

Perspektywa Relacji - jest to intuicyjne rozpoznawanie tego, co łączy osoby, obiekty i zdarzenia. Związki te są najczęściej odbierane w sposób bardzo osobisty i subiektywny. 

FRIS

 Perspektywa Idei - jest to wychodzenie poza obecny stan rzeczy, odbierany jako jedna z możliwych alternatyw. Wynika ze swobodnego podważania obecnych i odkrywania nowych zalezności.

FRIS

Perspektywa Struktur - jest to wnikanie w głąb istoty problemu, aby uzyskać jego kompletny i spójny obraz. Wymaga operowania na wysokim poziomie szczegółowości z duża liczbą kryteriów.

 

Korzyści indywidualne FRIS

- możesz lepiej wykorzystać swoje naturalne predyspozycje

- możesz odkryć jak inni postrzegają Twoje zachowanie

- możesz poznać działania, w których się sprawdzisz

- możesz być jeszcze lepszy w tym, w czym jesteś dobry

Korzyści zawodowe FRIS

- możesz mieć lepsze wyniki i większą frajdę ze swojej pracy

- możesz zodbyć wskazówki jak skuteczniej się dogadywać

- możesz sprawdzić jak lepiej zespołowo rozwiązywać problemy

- możesz dołączyć raport FRIS do swojego CV