facet 5

 

 jest badaniem osobowości zawodowej, który ułatwia menadżerom zrozumienie, jak ludzie różnią się pod względem zachowań, motywacji, postaw oraz aspiracji. Pozwala ono dopasować osobowość człowieka do stanowisk, ról zespołowych oraz kultury organizacji. Raporty sporządzane przez Naszych akredytowanych konsultantów wspierają managerów w ciągłym rozwoju umiejętności przywódczych.