discovery insights

 

   Insights Discovery to metoda diagnozująca i opisująca indywidualny styl funkcjonowania oraz relacje pomiędzy jednostką a jej środowiskiem zawodowym. Może ona stanowić bazę do budowy kompleksowych rozwiązań w zakresie rozwoju indywidualnego oraz kształtowania efektywnych relacji interpersonalnych.
Jest to przystępna,   intuicyjna   i   wysoce   skuteczna   metoda,  której  kompleksowość  odzwierciedla

i umożliwia zrozumienie szerokiego spektrum zachowań ludzkich w sytuacjach zawodowych.

   Metodologia Insights Discovery jest niezwykle elastyczna, co pozwala wykorzystać ją na każdym etapie działań podejmowanych przez organizację w obrębie polityki personalnej – od rekrutacji, poprzez planowanie ścieżek kariery, budowanie zespołów, coaching, aż po outplacement.
Obecnie programy Insights Discovery z powodzeniem wykorzystywane są przez wiele przedsiębiorstw
w Polsce i na świecie, w różnym zakresie – zależnie od indywidualnych potrzeb organizacji.

   Nasi trenerzy posiadają akredytację Insights Discovery , a więc licencję na samodzielne wykorzystanie metody w wybranych obszarach.

Insights Discovery