badanie satysfakcji pracowniczej

 

   Osiąganie sukcesów w prowadzeniu firmy nie jest możliwe bez zadowolonych i spełnionych pracowników. Badanie poziomu satysfakcji wśród pracowników to powszechnie stosowane narzędzie, które pozwala ocenić poziom zadowolenia pracowników odnośnie interesujących na obszarów.
Satysfakcja pracowników jest bowiem kluczowym elementem efektywności. Poznając wartości ważne dla pracowników, uzyskujemy  informacje  mówiące  np.  o  identyfikacji z  wartościami  przedsiębiorstwa, o potrzebie wprowadzenia rozmaitych zmian w organizacji.