audyt personalny

 

   Czasami w firmie bywa tak, że poziom niezrozumienia, niezadowolenie, frustracja i spory narastają do takiego poziomu, iż ciężko jest efektywnie pracować. Wówczas użytecznym narzędziem diagnostycznym będzie audyt personalny, gdyż bada on stan relacji wewnętrznych w przedsiębiorstwie, poznaje wiedzę, przekonania i oczekiwania załogi oraz, co najważniejsze, wskazuje narzędzia naprawcze. Wyniki audytu są przedstawiane w formie raportu, który powinien stanowić dla decydentów przesłankę do zmian
w zakresie zasobów personalnych.

Dzięki audytowi:

• uzyskacie Państwo wiedzę na temat potencjału pracowników,
• zdobytą wiedzę możecie wykorzystać do planowania ścieżek rozwoju,
• bez problemu będziecie w stanie określić potrzeby szkoleniowe w Wasze firmie,
• udoskonalicie funkcjonujące w firmie zasady postępowania w zakresie komunikacji, relacji wewnętrznych, trybu prowadzenia rekrutacji, adaptacji nowych pracowników itp.
• wzrośnie efektywność pracy oraz zaangażowania pracowników,
• pracownicy rozpoznają swoje mocne strony oraz obszary wymagające wzmocnienia.