Szkolenia rozwój osobisty

 

   Life Coaching jest ukierunkowany na wspieranie rozwoju osobistego Klienta.
Stwarza warunki do refleksji nad własną osobą, swoim życiem i swoim działaniem oraz okazję do zastanowienia się nad celowością i sensownością niektórych poczynań i kierunkiem zmian, w celu podniesienia efektywności osobistej i poprawy jakości życia. To właśnie w ramach tych sesji Klient ma możliwość dokonania rzeczywistego wglądu w siebie i ustalenia strategii działania, w oparciu
o odpowiedzi na pytanie ”co dalej?”.

   Zmiany, które następują w życiu Klienta dzięki sesjom coachingowym, mają być przede wszystkim konstruktywne dla jego życia. Praca coachingowa koncentruje się na wzmocnieniu tożsamości i wartości, urzeczywistnianiu marzeń i celów oraz rozwijaniu potrzebnych umiejętności i zachowań.