Szkolenia kadry kierowniczej i zarządzającej

 

   Executive Coaching to szkolenia dla kadry zarządzającej, które stanowią najskuteczniejsze narzędzie wspomagania rozwoju współpracowników. Mają na celu wsparcie Klienta w realizacji jego celów zawodowych, które niejednokrotnie są bardzo głęboko powiązane z celami organizacji do której przynależy, w taki sposób, aby realizacja tych pierwszych celów wspierała, uzupełniała i służyła oczekiwanym standardom określonej organizacji. Szkolenia kadry kierowniczej skupiają się na zniwelowaniu różnicy pomiędzy poziomem własnej efektywności,  a  poziomem  preferowanym  przez daną organizację. 

   Z jednej strony celem takiego rodzaju  coachingu  może być wsparcie w celu  bycia  bardziej  efektywnym 
i sprawczym w swojej już pełnionej roli zawodowej, a z drugiej - pomoc i koncentracja na wspomaganiu Klienta do lepszego przygotowania się do nowej roli, nabycia nowych umiejętności i nowych obowiązków zawodowych.

   Szkolenia dla kadry kierowniczej pomagają Klientowi w poszukiwaniu  efektywnych rozwiązań z zakresu nie tylko rozwoju zawodowego, ale także w budowaniu równowagi pomiędzy życiem  zawodowym a prywatnym. Szkolenia te umożliwiają wykorzystanie pełnego potencjału i wewnętrznych zasobów Klienta.