31-03-2014

Projektowanie przestrzeni handlowej

Współczesny sklep branży FMCG to precyzyjnie zaprojektowana i zorganizowana przestrzeń, którą cechują funkcjonalność, przejrzystość i odpowiedni klimat.  Projektując wnętrze sklepu należy wziąć pod uwagę konkretne czynniki, które pozwolą na właściwe funkcjonowanie punktu sprzedaży.

1.       WIELKOŚĆ LOKALU

Powierzchnia lokalu ma ogromny wpływ na charakter sklepu, gdyż w znacznym stopniu określa szerokość asortymentu. Sklepy o większej powierzchni dają możliwość przedstawienia szerszej oferty, czyli większej ilości grup towarowych (kategorii) np.: pieczywo, nabiał, słodycze, alkohol, chemia gospodarcza, karma dla zwierząt itp. Poza tym w bardziej swobodny sposób można kształtować głębokość asortymentu, czyli ilość pozycji asortymentowych w każdej grupie, np.: w kategorii słodycze: czekolady, cukierki, batony, bombonierki, itd.

Mniejsze lokale zmuszają do ograniczeń i kompromisów w zakresie ustalania szerokości i głębokości oferty.

2.       LOLALIZACJA SKLEPU

Analiza położenia sklepu pozwala na określenie potencjalnego klienta odwiedzającego punkt detaliczny. Wiedza na ten temat pozwoli z kolei na ustalenie asortymentu np.: sklep osiedlowy na obszarze zamieszkiwanym w większości przez emerytów, skupi się bardziej na podstawowych towarach żywnościowych niż ekskluzywnych słodyczach, czy drogich alkoholach.

3.       KSZTAŁT I PROPORCJE WNĘTRZA

Mając ogólny pogląd na temat asortymentu można przystąpić do analizy wnętrza lokalu.

 a.)      strefa WEJŚCIE – WYJŚCIE

Jeśli potencjalnymi klientami są osoby zmotoryzowane, a wielkość lokalu pozwala na szeroką ofertę, należy pamiętać o wózkach do zakupów, co z kolei wymusza rezerwację większej ilości miejsca w strefie wejście-wyjście oraz eliminuje istnienie schodów. W sklepie z wózkami inaczej będzie też wyglądać szerokość traktów handlowych. Dla sklepów z koszykami strefa wejściowa może być mniejsza, co daje więcej miejsca na ekspozycję towarów.

UWAGA!!!

Podstawowym parametrem określającym prawidłowość rozwiązania strefy wejściowej jest nie krzyżowanie się dróg osób wchodzących i wychodzących ze sklepu.

a.)      kształt lokalu

Najbardziej korzystnym kształtem dla sklepów branży FMCG jest prostokąt. Wynika to z faktu, że artykuły tego sektora, najczęściej niewielkie gabarytowo, lecz o różnych kształtach, wymagają w miarę jednolitych i modułowych ekspozytorów. Taki sposób prezentacji znacznie poprawia jej atrakcyjność i stwarza wrażenie harmonii.

        W pomieszczeniu o regularnym kształcie łatwiej jest w racjonalny sposób wykorzystać powierzchnię, która jest do dyspozycji. Klarowność układu poprawia łatwość znajdowania poszczególnych grup asortymentowych i sprawia, że klient czuje się w sklepie pewnie.

b.)     proporcje wnętrza

            Stosunek długości do szerokości wnętrza odgrywa bardzo ważną rolę w określeniu układu sklepu. Analiza wymiarów długości i szerokości lokalu pozwolą na podjęcie decyzji o tym, czy sklep zorganizowany zostanie w układzie podłużnym, poprzecznym czy też mieszanym. Ustalając układ sklepu należy pamiętać o optymalizacji długości regałów w jednym ciągu handlowym. Optymalna długość regału zależna jest od wielkości i kształtu lokalu oraz charakteru punktu handlowego. Dla sklepów średniopowierzchniowych przyjmuje się ją od 10 do 15 m. Przy tej długości klient jest w stanie zwrócić uwagę na niemal wszystkie wyeksponowane towary.

1.       SZEROKOŚĆ TRAKTÓW HANDLOWYCH

Wygoda robienia zakupów zależy w dużej mierze od szerokości traktów handlowych, czyli przejść między regałami. Nie mogą być one zbyt wąskie, żeby nie utrudniać komunikacji i nie ograniczać pola widzenia półki, ani też zbyt szerokie, żeby nie tracić cennej powierzchni i nie rozpraszać uwagi kupujących.

Żeby zrozumieć wagę tego elementu planowania sklepu przeanalizujemy dwa konkretne przykłady z punktów sprzedaży.

2.       WIELKOŚĆ EKSPOZYTORÓW

Uniwersalny regał ekspozycyjny w sektorze FMCG ma ok. 180 cm wysokości, głębokość od 30 do 50 cm (czasami w dolnej części głębszy, w górnej płytszy), jest modularny, dając się zestawiać w dłuższe ciągi i posiada zwykle 5-6 półek.

Ustawienie towarów na półce powinno spełniać następujące warunki:

  Dostępność wzrokowa

Bez względu na miejsce, jakie zajmuje towar na półce, powinien być on widoczny dla klienta. W przeciwnym razie półka stanie się jedynie fragmentem części magazynowej sklepu.

  Łatwość sięgania towaru

Warunek ten odnosi się głównie do artykułów umieszczonych w drugim szeregu najniższej półki oraz „na piętrze” najwyższej półki (ustawienie towarów bezpośrednio „jeden na drugim”). Sytuacje te zobrazowano na fotografiach.

Towary wyeksponowane na najwyższej półce nie powinny być ustawiane piętrowo! Dla osób o niższym wzroście sięgnięcie takiego artykułu stanowi nie lada problem i grozi upuszczeniem produktu.

Artykuły umieszczone na najniższych półkach w drugim szeregu są często niewidoczne, a ich sięganie staje się kłopotliwe ze względu na konieczność schylania się. Na najniższych półkach należy więc umieszczać towary większe gabarytowo, najlepiej z etykietami umieszczonymi na górnej części opakowania aby klient mógł z góry dostrzec opis artykułu.

 Właściwy towar na właściwym miejscu

Każda półka ma swoją tzw. „temperaturę”, tzn. niektóre miejsca na półce są o wiele bardziej atrakcyjne niż inne. Szerzej temat ten zostanie omówiony jako jedno z zagadnień związanych z zarządzaniem półką sklepową w kolejnych numerach „Detal Dzisiaj”.

Właściwe miejsce towaru na półce to jednak nie tylko kwestia atrakcyjności miejsca ekspozycji, lecz także zewnętrznych cech danego artykułu, takich jak: wielkość, ciężar, rodzaj i kolor opakowania, czy też marka produktu. Każdy z tych czynników należy uwzględnić planując miejsce ekspozycji danego towaru 

       MIEJSCA EKSPOZYCJI SPECJALNYCH

Dobrze zorganizowany sklep powinien posiadać odpowiednią ilość miejsc wykorzystywanych w czasie promocji lub przeznaczonych na specjalne ekspozycje.

Miejsca, które najbardziej nadają się na promocje i ekspozycje specjalne to:

  SZCZYTY REGAŁÓW

Ze względu na ich dostępność wzrokową z każdego miejsca sklepu, gdyż znajdują się przy skrzyżowaniach traktów handlowych;

  ZAKOŃCZENIA OSI WIDOKOWYCH TRAKTÓW HANDLOWYCH

Ze względu na ich ciągłą widoczność podczas przechodzenia traktem;

  STREFY KAS

Ze względu na fakt, iż przy kasach tworzą się kolejki. Klient zmuszony jest zatrzymać się i wtedy dobrze jest zwrócić jego uwagę na „właściwy” towar;

  MIEJSCA PALETOWE

Dobry projekt ekspozycji przestrzennej uwzględnia pozostawienie miejsc, które w razie potrzeby można wypełnić ekspozycją specjalną.

Należy jednak pamiętać, aby miejsca te znalazły się w atrakcyjnych punktach sklepu, były widoczne i nie powodowały zakłóceń komunikacyjnych.


Projektowanie przestrzeni handlowej

 

Autorem tekstu jest Jakub Lewandowski
Zdjęcie pochodzi ze strony: www.visitcattolica.com