28-01-2015

Profesjonalny Merchandising skutecznym narzędziem w zwiększaniu obrotów - część II

ARANŻACJA STREFY WEJŚCIOWEJ

Ogólne zasady

 1. Funkcjonalność wejścia, odzwierciedlająca charakter sklepu (wspólne lub osobne wejście i wyjście, odpowiednia szerokość w zależności od typu i wielkości sklepu).
 2. Usytuowanie strefy wejściowej w miejscu o optymalnej dostępności dla Klienta (związek z miejscami parkingowymi w przypadku sklepów wolnostojących lub intensywnie uczęszczanymi traktami pieszymi w przypadku punktów sprzedaży, umiejscowionych
 3. w ciągach zabudowy miejskiej).
 4. Wyróżnienie strefy wejściowej poprzez odpowiednią wielkość otworów drzwiowych, rodzaj ich wykończenia (np. podkreślenie wejścia odpowiednim zadaszeniem, wyróżnienie kolorystyczne na tle fasady itp.).
 5. Zastosowanie dużej ilości powierzchni szklanej jako elementu „zapraszającego” Klienta do wnętrza sklepu.
 6. Odpowiednie zabezpieczenie strefy wejścia (estetyczne okratowanie, współgrające z aranżacją fasady           

Najczęściej popełniane błędy - jak im zapobiegać

 1. Nie do końca przemyślana organizacja ruchu Klientów w strefie „wejście-wyjście” (czego następstwem są kolizje między wchodzącymi, a wychodzącymi)
 2. Brak wyróżnienia strefy wejściowej (najczęściej w przypadku fasad budynków z dużą ilością powierzchni szklanych)
 3. Nieestetyczne i „odpychające” okratowanie wejścia
 4. „Zaśmiecanie” wejść zbędnymi materiałami reklamowymi i informacyjnymi (pod wpływem sugestii i działań przedstawicieli producentów i dystrybutorów)             
 5. Analiza ruchu Klientów w punkcie sprzedaży w zależności od jego charakteru, a następnie odpowiednie i celowe zaprojektowanie dróg wejścia-wyjścia.
 6. Wykorzystać inny rodzaj posadzki przed wejściem, zadaszyć strefę wejściową, stosując konstrukcję pozwalającą na czytelne wyodrębnienie wejścia.
 7. Najlepszym rozwiązaniem byłoby zastosowanie innego rodzaju zabezpieczenia obiektu (szyby antywłamaniowe, rolety, okratowanie o innej estetyce, harmonizującej z zewnętrznym wyglądem budynku)
 8. Wprowadzenie jasno określonych zasad eksponowania materiałów reklamowych na terenie sklepu (np. specjalne tablice ogłoszeniowe)

  

FASADA OBIEKTU

 Sposób aranżacji elewacji frontowych różni się w zależności od tego, czy punkt sprzedaży jest obiektem wolnostojącym, czy też znajduje się w ciągu zabudowy miejskiej.

W przypadku obiektów wolnostojących (zwykle większych kubaturowo) istnieje większa swoboda w ustalaniu kolorystyki i formy wykończenia budynku, gdyż zakres uwzględnienia sąsiedztwa jest w tym przypadku zwykle marginalny.

Punkty handlowe umiejscowione w zabudowie miejskiej (np. partery kamienic) powinny być aranżowane z uwzględnieniem charakteru budynku (np. kamienice zabytkowe) oraz sąsiedztwa (kolorystyka i forma aranżacji budynków przylegających).

 

OGÓLNE ZASADY KSZTAŁTOWANIA FASAD PUNKTÓW HANDLOWYCH

ZASADA „TŁA”

Fasada (jeśli nie stanowi wartości historycznej) powinna być tłem dla informacji i reklamy dotyczącej sklepu. Jako tło nie powinna być więc ona nadmiernie zróżnicowana kolorystycznie i niezależnie od intensywności użytego koloru wskazane jest traktowanie jej  jako jednolitego „podkładu”  wzmacniającego oddziaływanie informacji i reklamy.

ZASADA „WYRÓŻNIKA”

W zabudowie miejskiej wyróżnienie elewacji frontowej wymagać może analizy całej  pierzei ulicznej (ciągu zabudowy) i oceny zróżnicowania kolorystycznego, a także intensywności materiałów informacjno-reklamowych na budynkach. W przypadku natłoku informacji i kolorystyki może okazać się, że aby zwrócić uwagę Klienta na swój sklep należy wykorzystać zasadę „kontrastu” (np. jaskrawa kolorystyka w sąsiednich sklepach – stonowana i spokojna kolorystyka naszego sklepu).

 

WITRYNY SKLEPOWE

 W zależności od wielkości, typu i charakteru sklepu (branża F.M.G.C) stosuje się dwa rozwiązania związane z wykorzystaniem okien zewnętrznych.

I ROZWIĄZANIE

Otwory okienne wykorzystuje się na witryny sklepowe (dot. to najczęściej małych sklepów w zabudowie miejskiej).  Istnienie witryny ma zalety i wady.

Podstawową zaletą jest możliwość efektownego i skutecznego zaprezentowania asortymentu.

Do wad zaliczamy konieczność regularnego komponowania układu witryny, przenikanie światła dziennego do wnętrza sklepu, gdzie miesza się ono ze światłem sztucznym, powodując najczęściej niekorzystne efekty.

II ROZWIĄZANIE

Rezygnacja z witryn

W przypadku gdy istnieją już w lokalu otwory okienne zasłania się je np. wyklejając je w  ściśle określony sposób podkreślający charakter i kolorystykę sklepu.

Uwaga!  W tym przypadku światło dzienne również może przenikać do wnętrza sklepu, uzyskując barwę, która jest pochodną kolorystyki zasłoniętych okien. Może to mieć negatywny wpływ na kolorystykę wnętrza i atmosferę w nim panującą (np. światło zielone przy stoisku z wędlinami).

 

Autor: Jakub Lewandowski