09-01-2015

Profesjonalny Merchandising skutecznym narzędziem w zwiększaniu obrotów - część I

Walka o Klienta tak naprawdę rozpoczyna się w sklepach. To one są ostatnim i najważniejszym ogniwem w gospodarce rynkowej. 

Kreatywny, indywidualny, ciekawy i zaplanowany sposób przedstawiania asortymentu i reklam producentów, a także wykorzystanie wszelkich pomocy prezentacyjnych (P.O.S.) ma ogromny wpływ na zwiększenie szans zauważenia oferty firmy przez klienta, a co za tym idzie poprawienia sprzedaży. Niezmiernie istotnym elementem działań merchandisng’owych jest fakt pozytywnego postrzegania sklepu na rynku, a także wyróżnienie punktu detalicznego spośród ogromnej rzeszy innych sklepów.
Mnogość produktów sprawia, że sprzedaż nie jest łatwa. Nie wystarczy sama reklama, potrzeba nowych rozwiązań. Bogactwo i różnorodność oferty powoduje, że Klient czuje się zagubiony i zdezorientowany. Należy także pamiętać, iż decyzje zakupu najczęściej podejmowane są w miejscu sprzedaży czyli
w sklepie.
Od właściwej i oryginalnej ekspozycji zależy to, czy nabywca zainteresuje się produktem, a także to, czy szybko i sprawnie znajdzie poszukiwany przez siebie towar. To czy dany sklep będą odwiedzać Klienci oraz czy dokonają w nich zakupów uzależnione jest nie tylko od lokalizacji, zewnętrznego wyglądu, ale także od sposobu ukształtowania wnętrza punktu handlowego oraz odpowiedniego, rzucającego się
w oczy zaprezentowania towaru.

Zachodzące zmiany na rynku zdają się wskazywać, że nowe spojrzenie na MERCHANDISNG może stanowić jedyne wyjście ze ślepego zaułku, w którym znaleźli się producenci. Kreatywność, indywidualizm
w podejściu do Klienta na pewno zaowocuje wzrostem sprzedaży.
Rozsądne lokowanie środków finansowych w skuteczne formy ekspozycji własnych produktów ułatwi Klientom podjęcie decyzji zakupu.
Właśnie dlatego poznanie, zrozumienie i opanowanie zasad profesjonalnego merchandising’u jest nieodzownym warunkiem efektywnego i konkurencyjnego funkcjonowania firmy na rynku.

Aby merchandising mógł spełniać swoje funkcje, Klient w pierwszej kolejności musi być zachęcony wręcz „zaproszony” do wejścia do naszego sklepu. Tym co pozwala przyciągnąć i pozytywnie oddziaływać na Klienta jest – zewnętrzny wygląd punktu sprzedaży. I ten właśnie aspekt jest tematem dzisiejszego artykułu.

Kierując się zasadą „Nigdy nie będziesz miał drugiej szansy na wywarcie pierwszego wrażenia”,
detalista powinien zwrócić szczególną uwagę na to jaki jest zewnętrzny wygląd sklepu tzn, gdzie i w jaki sposób umieszczone są informacje i reklama zewnętrzna, jak zaaranżowana jest strefa wejściowa, w jaki sposób i przy użyciu jakich środków wykończona jest fasada obiektu oraz jak rozwiązana jest sprawa witryn.

 

Merchandising

FUNKCJA INFORMACYJNO-REKLAMOWA OZNAKOWAŃ ZEWNĘTRZNYCH

  • INFORMACJA

Jednym z głównych celów informacji zewnętrznej jest przekazanie wiadomości na temat charakteru sklepu (sklep spożywczy, sklep przemysłowy, sklep art. gospodarstwa domowego itp.). Doświadczenie
i praktyka wskazują jednak na to, iż sam opis charakteru punktu detalicznego w formie np.: „sklep spożywczy” nie wystarcza do tego aby nastąpiło jego wyróżnienie spośród konkurencji (szczególnie w branży produktów o szybkiej rotacji – F.M.G.C.). W związku z tym niezbędne staje się stosowanie nazwy własnej np. Sklep spożywczy „Jakub”, Delikatesy „Tęcza”.
Nazwa własna pozwala na szybkie i precyzyjne określenie w którym sklepie dokonywane są zakupy,
a także ma za zadanie podświadomie wpłynąć na pozytywne jego postrzeganie oraz na przywiązanie Klienta do sklepu.
Nazwa własna powinna być:

  • krótka (najlepiej jednowyrazowa)
  • łatwa w wymowie
  • łatwa w odmianie
  • dźwięczna
  • pozytywnie się kojarząca

CECHY NAZWY WŁASNEJ - PRZYKŁADY
Długość nazwy
]Zły przykład: "U Jasia Wędrowniczka"
Dobry przykład: "Jaś"

Łatwość wymowy
Zły przykład: "Food-drob"
Dobry przykład: "ABC"

Łatwość odmiany
Zły przykład: "Laska-Jasińśki"
Dobry przykład: "Groszek"

Brzmienie
Zły przykład: "Lilia"
Dobry przykład: "Stokrotka"

Skojarzenie
Zły przykład: "Tornado"
Dobry przykład: "Smakuś"


Logo jest graficznym dopełnieniem nazwy własnej, którego jedną z głównych funkcji jest identyfikacja sklepu oraz wizualne wyróżnienie na tle konkurencji.
WAŻNE!
Zarówno nazwa punktu detalicznego jak i jego logo powinny spełniać następujące warunki: czytelność, właściwy rodzaj czcionki, odpowiednia wielkość liter – w przypadku nazwy własnej.

Trafność skojarzenia, klarowna forma, właściwa kolorystyka – w przypadku logo. Odpowiednie usytuowanie (najlepiej w pobliżu strefy wejściowej, na wysokości umożliwiającej dostrzeżenie z dalszej odległości, w miejscach najbardziej eksponowanych). Właściwe oświetlenie umożliwiające identyfikację punktu detalicznego w ciągu całej doby

 

Autor: Jakub Lewandowski