30-04-2015

Merchandising - skąd się wywodzi to pojęcie i co dokładnie oznacza

W literaturze brak jest zgodności co do teorii pojęcia merchandising. Pojęcie to wywodzi się od słowa „merchand” czyli kupiec lub od słowa „merchandise” czyli kupować, handlować, dbać o zbyt towarów, reklamować, promować towary. 

Niektórzy autorzy przez pojęcie merchandising rozumieją po prostu zbiór taktyk i konkretnych działań, które stosują specjaliści od marketingu w celu przyciągnięcia konsumentów i przekształcenia ich
w nabywców i które są wykorzsytywane do rozpoznawania potrzeb i oczekiwań klientów. Merchandising może oznaczać także zespół działań promocyjnych stosowanych w punkcie sprzedaży detalicznej: opakowanie, sposób prezentacji towarów, często za pomocą specjalnych urządzeń, np. stelaży reklamowych, rozdawanie próbek i gadżetów reklamowych, rozplanowanie sali sprzedażowej
i rozmieszczenie w niej towarów, konkursy, degustacje, wykorzystanie cen jako środka promocji (np. przeceny, ceny psychologiczne itp.).

 

ISTOTA MERCHANDISINGU

Merchandising to zespół czynników wpływających na konsumentów w punktach sprzedaży, służących wizualnemu i emocjonalnemu motywowaniu nabywców do dokonania zakupu w punkcie sprzedaży poprzez:

-  odpowiednie gospodarowanie przestrzenia handlową,

-  rozmieszczenie grup asortymentowych na przestrzeni handlowej obiektu,

-  stosowanie technik ekspozycji produktów,

-  zapewnienie odpowiedniej wizualizacji produktów na półkach sklepowych

-  kształtowanie otoczenia fizycznego wewnątrz punktu sprzedaży detalicznej

-  stosowanie działań promocyjnych w sklepie.

 

Patrząc na marketing służy on „urynkowieniu” produktu poprzez wcześniejsze rozpoznanie możliwości rynkowych, a następnie podjęcie wielu działań mających na celu dostosowanie tego produktu do potrzeb nabywców finalnych. Natomiast merchandising jest jednym z tych działań, które służą „uhandlowieniu” produktu, a więc mają przyciągnąć uwagę Klienta do produktu w danym miejscu i czasie oraz ułatwić jego zakup.

 

Autor: Jakub Lewandowski

Właściciel firmy Pasja G.D.T / Trener / Coach ICC