28-01-2015

Menedżer dobry, czyli jaki?

Firmy powstają, upadają lub rozwijają się nie tylko w zależności od rynku zbytu czy użytych technologii, ale również, a może  przede wszystkim z uwagi na ludzi, którzy w owych firmach pracują. To ludzie podejmują decyzje mające strategiczne znaczenie dla przedsiębiorstwa. Ludzie decydują o wizerunku firmy - o tym, czy jest producentem pożądanych towarów, czy usług oraz atrakcyjnym pracodawcą, potrafiącym przetwarzać posiadane zasoby w postaci wiedzy i umiejętności. Menedżerowie są głównymi osobami wpływającymi na wizerunek oraz funkcjonowanie przedsiębiorstwa, dlatego warto zastanowić nad ich kompetencjami.

Obserwując rozwój ścieżek karier oraz procesy rekrutacyjne na stanowiska kierownicze, nieuchronnie trafia się na błędne wymagania stawiane menedżerom. Podkreślając ich wykształcenie, wiedzę oraz konieczność posiadania bogatego doświadczenia w danej branży często zapomina się o predyspozycjach osobowościowych oraz umiejętnościach pozwalających na efektywne funkcjonowanie w roli lidera grupy.

Fenomenem na tym polu jest spójność stanowisk badaczy. Większość zgadza się, że istnieje zestaw kompetencji czy predyspozycji, których posiadanie stanowi gwarancję sukcesu menedżera. Dobry menedżer natomiast wie, że należy te cechy ciągle kształtować, rozwijając w ten sposób nie tylko siebie, ale i zespół pracowników oraz całą organizację.

 

Z czego złożony jest menedżer?

Zawód menedżera to  władza i autorytet- elementy złożone z wiedzy, doświadczenia oraz kompetencji osobistych, które mają kluczowe znaczenie dla procesu zarządzania (patrz ryc. 1).

Jedną z najważniejszych kompetencji menedżerskich jest właściwa komunikacja. Kierownik porozumiewa się na kilku poziomach: z zespołem, innymi kierownikami, klientami zewnętrznymi oraz zarządem. Wymagane jest więc od niego, by posiadał wszelkie umiejętności pozwalające na efektywne porozumiewanie się. Dzięki temu będzie potrafił przekazywać personelowi decyzje własne oraz zarządu, przekonywać czy używać perswazji. Umiejętność wywierania wpływu natomiast, to kolejna istotna cecha dobrego menedżera., który ma przekonać pracowników do nowych strategii czy sposobów wykonywania zadań. Zwykłe powiadomienie o zaistniałych zmianach nie wystarczą. Język przekonywania musi zawierać korzyści dla odbiorcy, gdyż same racjonalne powody nie wpływają na emocje odbiorców, a co za tym idzie- nie są w stanie wywołać zmiany postaw.

Dobry menedżer musi również właściwie delegować uprawnienia oraz zadania do wykonania dla swojego zespołu. Jest to niezbędne dla uzyskania optymalnego poziomu obłożenia pracą oraz wykorzystania potencjału pracowników. W momencie wystąpienia sytuacji konfliktowej, osoba zarządzająca potrafi  rozwiązać problem, nie angażując negatywnych emocji ani nie generując dodatkowych konfliktów. 

 

 

        Dobry menedżer                                                       

 Ryc. 1 Składowe „dobrego menedżera”

 

Jedną z najważniejszych kompetencji menedżerskich jest szeroko rozumiana elastyczność. Osoba na takim stanowisku dostosowuje się do zmian sytuacji na rynku, strategii firmy, zespołu współpracowników oraz wykonywanych zadań. Wymaga to dużej dozy akceptacji dla procesu zmian i szybkiego odnajdywania się w nowych realiach, często odbiegających od znanych warunków.

Aby efektywnie zarządzać ludźmi, należy kształtować powyższe umiejętności. Nie każdy bowiem posiada je wszystkie w stopniu odpowiednim do pełnienia swojej roli. Jest to zjawisko naturalne i jedynym rozwiązaniem jest zdawanie sobie sprawy z własnych słabszych stron oraz dążenie do ich rozwoju.

 

Autor: Joanna Wysocka-Pawlak