02-06-2014

Coaching w pigułce - przemiana pod okiem eksperta

Coaching, czym on jest? Ile osób, tyle definicji. W internecie można znaleźć tak szeroki zakres wyjaśnień, że łatwiej określić czym on nie jest.

Coaching nie jest złotym środkiem na wszystko, co nie funkcjonuje. Zdecydowanie jest to metoda, dzięki której możliwy jest rozkwit umiejętności, jak i przeprowadzenie gruntownych zmian w życiu zawodowym
i osobistym. By tak się stało, wpływ mają choćby relacje pomiędzy coachem a klientem. Bez zaufania
i partnerskich relacji trudno mówić o sukcesie procesu coachingowego.

Chęć wprowadzenia zmian, a gotowość klienta to dwie różne sprawy. Nie podlega wątpliwości, iż klient musi tego chcieć. To klient wie najlepiej, co jest dla niego dobre. To on jest odpowiedzialny za swój proces coachingowy. Coach towarzyszy klientowi w jego podróży w głąb siebie, nie udziela rad, nie daje gotowego przepisu na osiągnięcie celu. Coach zadaje pytania, dzięki którym klient ma możliwość spojrzenia z szerszej perspektywy na to, nad czym pracuje podczas sesji. To zaś skutkuje uwolnieniem zasobów, które klient posiada, niezbędnych do odkrycia nowych możliwości i rozwiązań.

Pigułka mini coachingu w życiu codziennym.

Rozmowa koleżanek w sklepie obuwniczym. Jedna ma środki pieniężne, aby kupić dwie pary butów, które bardzo jej się podobają. Do sklepu przyszła jednak z postanowieniem zakupu jednej pary - zakup dwóch byłyby jej zdaniem nieekonomiczny. Ma dylemat, którą parę wybrać. W chwili obecnej dokonanie wyboru dowolnej pary jej nie zadowoli. Koleżanka pyta ją, z czym każdą z par butów utożsamia. Pierwsza para należy do bizneswoman - bardzo odważna, druga para jest bardziej zachowawcza, to klasyka. Koleżanka pyta: „Jaką kobietą ty chcesz być?” I od razu pada odpowiedź - „Bizneswoman, teraz już wiem, którą parę chcę mieć.” Istotą tego przykładu jest dokonywanie wyboru przez klienta, to on podejmuje decyzje i to on jest za nie odpowiedzialny.

Pamiętajmy, że coaching to nic innego jak praca na „żywym” organizmie. Łatwo jest wyrządzić komuś krzywdę. Ważną rolę pełni doświadczenie coacha. Dyplomowani
i certyfikowani coachowie zobowiązani są do przestrzegania kodeksu etycznego. Na polskim rynku nadal pracują „samozwańczy” coachowie. Po przeczytaniu choćby jednej książki na temat coachingu uważają się za profesjonalistów w tym zakresie. Efekt takich działań jest daleki od zamierzonego, a dodatkowo nie ponoszą odpowiedzialności za swoją pracę.

Coaching to podróż, odkrywanie siebie na nowo, rozkwit umiejętności, sposób by życie nabrało piękniejszych barw. To proces, który rozbudza naszą świadomość i wyzwala ukryte pragnienia. Pamiętajmy - zmiana nie dokona się sama, trzeba nad nią popracować, ale przygoda z coachingiem odmieni Twoje życie!

Wspaniałej podróży z coachingiem!

Autor: Karolina Salejko